Chanoeka in Sefarad

Chanoeka in Sefarad

Sinds ongeveer de tweede eeuw CE wordt het Iberisch Schiereiland door Joden Sefarad genoemd. Afstammelingen van Iberische Joden noemen zichzelf nog steeds Sefardische Joden. Spanje wordt in het modern Hebreeuws nog steeds Sefarad genoemd. Een belangrijke bronvers...

Soekot (Loofhuttenfeest)

Tijdens Soekot worden de rondtrekkingen van de Israëlieten door de woestijn herdacht, onder bescherming van de Eeuwige. Daarnaast is het een oogstfeest, waarbij de Eeuwige wordt gedankt voor het nieuwe ‘jaarsalaris’. Soekot bevat ook veel universele...

Is Chanoeka een Bijbels feest?

Niet ingesteld door Mosjee Het Griekse Testament heeft in het Tora-jodendom geen status maar het kan soms wel een interessante inkijk bieden in de gedachtewereld van tweeduizend jaar geleden. In het boek Johannes staat bijvoorbeeld: Nu naderde het Joodse...

Chag Hapesach

Chag Hapesach is een feest dat gevierd wordt in het voorjaar, in de maand nisan (rond april). Het is een feest waarin men herdenkt dat het volk Israël 3300 jaar geleden, na jarenlange slavenarbeid, door de Eeuwige werd bevrijd uit Egypte, en onder leiding van Mosjee...

Taäniet Ester

Taäniet Ester is een traktaat uit de Misjna en de Talmoed, het negende traktaat van het deel Moëed. Het bestaat uit vier hoofdstukken en behandelt de voorschriften inzake de vastendagen. Taäniet Ester handelt over de voorschriften aangaande Poeriem, het feest waarop...

Pin It on Pinterest