Niet roddelen, kwaadspreken of lasteren

Volgens de Joodse traditie zijn er drie categorieën te onderscheiden van schadelijk spreken over anderen. De eerste categorie heet roddelen: המרגל בחברו–עובר בלא תעשה, שנאמר “לא תלך רכיל בעמיך” (ויקרא יט,טז). ואף על פי שאין לוקין על לאו זה, עוון גדול...

Eer je leraren

Volgens de joodse traditie is het van enorm belang om je Tora-leraren te eren. Het wordt zelfs gezien als van groter belang dan het eren van je eigen vader. De reden hiervoor is dat hoewel je vader je voor deze wereld voorbereidt, je Tora-leraren je voorbereiden voor...

Pin It on Pinterest