In de vijfde eeuw voor de gewone jaartelling leeft het volk Jisraël in ballingschap. De koning van het rijk waar zij verblijven was Achasjverosj. Op een dag besluit hij een groot feestmaal aan te richten waar hij zijn vrouw laat opdraven. Hij wil pronken met haar schoonheid. Zij weigert te komen en er wordt besloten dat zij niet meer voor de koning mag verschijnen.

Inhoud

Miss-verkiezing

Dan ontstaat het idee om een nieuwe koningin te zoeken. Men houdt een soort miss-verkiezing. Jonge meisjes, knap van uiterlijk en maagd worden bijeengebracht.

Ook Ester, die na het overlijden van haar ouders door haar neef Mordechai is opgevoed, is deel van deze groep knappe meisjes. Na een twaalf maanden durende schoonheidsbehandeling verschijnt Ester bij de koning. De koning is erg onder de indruk en benoemt haar tot koningin.

Haman

Ondertussen heeft koning Achasjverosj Haman verheven tot onderkoning. Iedereen moet zich neerwerpen voor Haman, maar Mordechai weigert dit. Dit maakt Haman woedend. Wanneer hij erachter komt dat Mordechai Joods is, besluit hij dat het Joodse volk, inclusief Mordechai, uitgeroeid moet worden.

In aanwezigheid van Haman werpt men het poer (oftewel het lot) om vast te stellen wat de beste dag zou zijn voor Haman om te slagen.

Haman zet koning Achasjverosj op tegen het Joodse volk en vraagt om de vernietiging van hen.  De koning laat Haman zijn gang gaan. In het hele land meldt men dat alle Joden moet uitroeien op de dertiende van de maand Adar.

In zak en as

Mordechai scheurt zijn kleding en hult zich in zak en as. Hij klaagt luid en bitter. In het hele koninkrijk heerst diepe rouw bij de Joden en wordt er gevast en gehuild.

Mordechai vraagt Ester om bij de koning te pleiten voor haar volk. Zij laat Mordechai weten dat als ze ongevraagd bij de koning komt, hij haar zal doden. Mordechai antwoordt het volgende:

Verbeeld je niet dat jij meer dan alle andere Joden in staat zult zijn om te ontsnappen, omdat jij in het paleis van de koning bent. Want als je nu stil zwijgt, zal er voor de Joden zeker uitkomst en redding komen vanuit een andere hoek, maar dan zal jij met de familie van je vader omkomen. En wie weet of jij niet juist voor deze tijd koningin bent geworden.

Positieve ommekeer

We weten allemaal hoe het verhaal afloopt. Ester verschijnt voor de koning en ze krijgt de kans om te vertellen van de plannen van Haman. Haman wordt opgehangen aan de galg die hij zelf had laten maken voor Mordechai.

De plannen van Haman zijn nu verijdeld en Mordechai krijgt de positie van Haman. De vijftiende van de maand Adar wordt er een groot feestmaal gehouden en tot op de dag van vandaag deelt men lekkernijen aan elkaar uit.

Het lot (poer) was geworpen voor het succes van Haman, maar door het handelen van Mordechai en Ester komen de plannen van Haman op hem zelf terug.

Gebeden

En zo voegen we het volgende toe aan de gebeden op Poeriem om deze dag te gedenken:

… Voor de wonderen en voor de daden van verlossing die U voor ons deed en voor onze voorouders in die dagen in dit seizoen, in de dagen van Mordechai en Esther, toen Haman de goddelozen liet opstaan om te vernietigen, moorden alle Joden, jong en oud, zuigelingen en vrouwen, en hen te beroven en te plunderen, maar U, in Uw overvloedige mededogen, verijdelde en ruïneerde zijn plannen. U zorgde ervoor dat zijn acties op zijn eigen hoofd neerkwamen; hij en zijn zonen werden opgehangen aan de galg.

Gebruiken

Op Poeriem lezen we de Megilat Ester (Esterrol) twee keer, één keer ’s avonds en één keer overdag om onszelf te herinneren aan wat Hasjeem voor Zijn volk heeft gedaan en dat wij ook actief mogen handelen naar Zijn Tora.

Het is een mitswa om op Poeriem voedselpakketjes aan vrienden te sturen en giften te geven aan de armen.

Pin It on Pinterest

Share This