Blogserie: De Dode Zee-rollen

  1. Een introductie
  2. Nederandse vertaling en Oxford University
  3. Vondst van de rollen in 1947
  4. Vondst van de rollen in 1947 (vervolg)
  5. Qumran en de Dode Zee-rollen
  6. De Qumranbibliotheek
  7. De identiteit van de Qumrangemeenschap
  8. Zeloten en martelaarschap
  9. De identiteit van de Qumrangemeenschap (2)
  10. De Dode Zee-rollen en de huidige Tenach

Lang niet alle geleerden zijn ervan overtuigd dat Qumran en de Dode Zee-rollen met elkaar te maken hebben. De theorie van deze geleerden bevat het idee dat de rollen oorspronkelijk onderdeel waren van de bibliotheek in Jeruzalem en aan de vooravond van de belegering van Jeruzalem door de Romeinen uit de stad zijn gesmokkeld. Qumran is alleen maar te identificeren als een sektarische nederzetting wanneer Qumran en de rollen niet van elkaar gescheiden worden. Er zijn diverse redenen te noemen waarom Qumran en de Dode Zee-rollen alles met elkaar te maken hebben:

1. Het is onlogisch dat iemand, aan de vooravond van de vernietiging van de Tempel, een gevaarlijke reis naar de Dode Zee zou maken. Gezien de Romeinse troepenbeweging van Vespasianus vanuit het noorden (Libanon) en het zuiden (Egypte) onder leiding van zijn zoon Titus zou dit een onmogelijke missie zijn geweest. Het is nog vreemder dat iemand, wanneer hij al bereid zou zijn zo’n gevaarlijke reis te maken, hij niet een van de vele andere grotten en spelonken op de route tussen Jeruzalem en Qumran als verstopplaats heeft gekozen. Daarnaast weten wij ook niet welke boekwerken er in de bibliotheek van Jeruzalem bewaard werden.

2. De Rollen laten zien dat er wel enigszins contact met de buitenwereld was maar dat men er bewust voor koos om te leven in de wildernis. Kijkend naar de Regel der Gemeenschap – het manuscript dat tot de eerste zeven gevonden documenten van de Dode Zee-rollen behoort – zien wij de motivatie van de gemeenschap om zich in de woestijn te vestigen naar voren komen:

Wanneer dezen tot een gemeenschap in Israël geworden zijn volgens deze normen, zullen zij zich afscheiden van de woonplaats van [de mannen] van het onrecht door naar de woestijn te gaan om daar de weg van HEM te bereiden, zoals geschreven staat: ‘Bereidt de weg van Hasjeem, effent in de wildernis een baan voor onze God.’

— 1QS 8.12-14

De Rollen tonen aan dat schrijvers de gevestigde orde in Jeruzalem – de mening van de schrijver is dat het hierin gaat om de Herodiaanse priesterklasse en Herodiaanse koningen en niet om de Hasmoneeërs – samen met de offercultus verwierp en zich bewust in de wildernis terug hadden getrokken. Qumran voldoet aan de wensen van de gemeenschap: woestijn en afgesloten van de samenleving. De dichtstbijzijnde stad is Jericho. Vanuit de rollen zelf zien wij dat er nog wel enigszins contact met de buitenwereld was, ondanks dat de gemeenschap zich van de samenleving had afgesloten.

3. Archeologen vonden in Qumran hetzelfde soort aardewerk waarin de rollen werden gevonden. De cilindervormige kruiken waarin de rollen zaten werden ook in Qumran gevonden.

4. Alle rollen werden in de omgeving van Qumran gevonden. Om sommige grotten te kunnen bereiken moet degene die deze rollen heeft verstopt door de nederzetting van Qumran zijn gegaan.

Bovenstaande argumenten worden gebruikt om aan te tonen dat de rollen en Qumran met elkaar verbonden zijn en dus niet van elkaar gescheiden mogen worden. De gemeenschap van Qumran bewaarde, kopieerde en schreef de rollen.

Toen de Romeinen na de vernietiging van Jeruzalem naar de Dode Zee trokken, richting Masada, zijn deze rollen waarschijnlijk verstopt (70-73 CE). De Qumrangemeenschap is naar alle waarschijnlijkheid tijdens dit onderdeel van de Romeinse campagne in de Judese woestijn vernietigd. Gezien het feit dat niemand de rollen heeft opgehaald kunnen wij aannemen dat de gehele gemeenschap door de Romeinen is uitgemoord.

Pin It on Pinterest

Share This