1. Een van de sympathieke kanten van het jodendom is het gebrek aan bekeringsdrang.
Helaas lijkt dit ‘gebrek aan bekeringsdrang’ bepaald te zijn door een geschiedenis van onderdrukking en vervolging, en niet door de Tora. Want volgens het jodendom zijn Joden verplicht de volkeren te onderwijzen in de zeven opdrachten van Hasjeem. (Zie Misjnee Tora, Hilchot Melachiem 8:10.)

2. Maar bij Joden niets van dat alles.
Er zijn perioden geweest waarin Joden actief zochten naar bekeerlingen en in de huidige tijd zijn er weer rabbijnen die hiertoe oproepen. Laat ik enkele citaten weergeven van rabbijn Boteach, een in de VS beroemde rabbijn:

It is to those people whom we should be offering Judaism as a monotheistic alternative and actively promoting the Torah as the word of God. Should they not wish to become fully Jewish because they are reluctant to embrace Judaism’s exacting standards of ritual observance, we should be creating a Jewish confederation of Noachides, as the Bible calls them, men and women who identify with Jewish spirituality but do not embrace Judaism’s ritual tenets. In effect, these people would be adopting Jewish values without converting to Judaism.

The Jewish community should be spearheading a global movement to have non-Jews join a Jewish spiritual movement. We should be funding billboards with Jewish teachings for non-Jews, offering classes in synagogues where gentiles can discover Jewish spiritual essentials, and engaging in social media outreach to those unaffiliated with a faith.

Lees verder op jpost.com.

3. Een overgang naar deze godsdienst wordt zo veel mogelijk ontmoedigd.
Dat is tegenwoordig wel gebruikelijk maar volgens Maimonides en de Maran zou de tegengestelde houding verplicht zijn:

What is the procedure when accepting a righteous convert? When one of the gentiles comes to convert, we inspect his background. If an ulterior motive for conversion is not found, we ask him: “Why did you choose to convert? Don’t you know that in the present era, the Jews are afflicted, crushed, subjugated, strained, and suffering comes upon them?” If he answers: “I know. Would it be that I be able to be part of them,” we accept him immediately.

— MAIMONIDES, MISJNEE TORA, ISOEREE BIA 14:1

When someone comes to convert, they (the beit din) say to him: “What have you seen that you have come to convert? Don’t you know that these days Israel (Jews) are sweepingly maddeningly oppressed (dehufim sehufim u’metorafim) and afflictions come upon them [for being Jewish]. If he answers: “I know but I am unworthy to join them”, he is accepted immediately.

— MARAN, SJOELCHAN AROECH, JOREE DEA 268:2

4. Rabbijnen hebben zelfs de plicht om potentiële bekeerlingen op andere gedachten te brengen.
Echter, zoals hierboven aangegeven, volgens Maimonides en de Maran bestaat deze plicht niet.

5. Basisregel voor het jodendom is biologisch van aard: je bent joods als je uit een Joodse moeder bent geboren.
Dat klopt, maar het is onvolledig. Je bent wel Joods als je uit een Joodse moeder bent geboren, maar je moet ook joods leven om mee te mogen tellen in een minjan of te mogen getuigen in een joodse rechtbank.

While the basic status does not require that one appear outwardly religious or even particularly righteous; it does require that the Jew be known to espouse the minimal tenets of Faith, and to neither worship idols nor publicly violate the Sabbath laws (Laws of Idolatry 2:9, Laws of Shabbath 30:15, Laws of Eruvin 2:16, Laws of Slaughter 4:11[14], etc.).

— RABBIJN BAR-RON, GUIDE FOR THE NOAHIDE: A COMPLETE MANUAL FOR LIVING BY THE NOAHIDE LAWS, P. 27

6. Uitkomen is een intensief, jarenlang proces waarbij een grondige kennis van de joodse regels en gewoonten dient te verworven en herhaaldelijk moet worden uitgelegd wat de motieven zijn achter de keus voor het geloof van het uitverkoren volk.
Dat is tegenwoordig vaak wel het geval, maar volgens wederom Maimonides en de Maran is het een kort proces, waarbij het leren pas daarna echt volle vaart neemt.

7. Het jodendom spreekt de noachieten in zijn ideeën en rituelen aan, maar een bekering gaat te ver.
Er is geen noodzaak om Joods te worden voor niet-Joden, wel om noachiet te worden. Voor veel mensen is dit al genoeg inspanning en levert dit voldoende spirituele bevrediging op. En dat is meer dan prima.

8. Zij kritiseren de godsdienst vanwege het te gesloten karakter.
Nee, het bestuur van beet midrasj Ohel Abraham bekritiseert het gesloten karakter van synagogen in Nederland. De Tora heeft een open karakter, baroech Hasjeem.

9. In Nederland hebben de noachieten de stichting Ohel Abraham opgericht.
In de zomer van 2013 is beet midrasj Ohel Abraham in Rotterdam opgericht door een Jood en een noachiet, zoals op onze website te lezen is. We rekenen zowel Joden als noachieten tot onze bezoekers.

10. Voor het eerst verbonden niet-joden zich officieel in Nederland aan het jodendom.
Het was misschien voor het eerst dat benee Noach in Nederland voor een beet dien beloofden te leven volgens de zeven opdrachten van Hasjeem voor de mensheid. Maar dit is geen noodzaak, elk mens kan die keuze maken, zonder noodzaak van een beet dien. Zie bijvoorbeeld rabbijn Bar-Ron, Guide for the Noahide, p. 72 of bezoek zijn seminar in Rotterdam.

11. De noachieten worden weleens ‘bijwonende vreemdelingen’ genoemd.
Alleen in Erets Jisraëel als de Tempel staat en het Jubeljaar weer ingesteld is. Zoals rabbijn Bar-Ron beschrijft in zijn Guide for the Noahide op p. 71:

Once the Jubilee year is restored, Noahides will be eligible to become gere toshav (resident aliens) by taking an oath before a panel of three Jews known for their dedication to ritual purity.

12. Ze doen wel enigszins mee met het jodendom, maar horen er niet echt bij.
Noachieten doen wat mensen volgens de Tora moeten doen: het naleven van de opdrachten van Hasjeem. Ze horen er dus volledig bij.

Volgens de Talmoed, Sanhedrien 59a, kan een mens die de zeven geboden voor de nakomelingen van Noach bestudeert zelfs tot de spirituele hoogte van een Joodse hogepriester van de Tempel komen.

13. In joodse kring worden hun activiteiten met het nodige wantrouwen gevolgd.
Beet midrasj Ohel Abraham in Rotterdam wordt gesteund en geïnstrueerd in zijn activiteiten voor benee Noach door rabbijn Cherki van Noahide World Center in Jeruzalem en rabbijn Bar-Ron van Beth Midrash Ohel Moshe in Beet Sjemesj. Verder heeft beet midrasj Ohel Abraham in Rotterdam steun van Midrash Sephardi in Jeruzalem, het internationale Sefardische opleidingsinstituut van rabbijnen voor Sefardische kehilot over heel de wereld. Wantrouwen lijkt ons daarom ongegrond.

14. Het is ook enigszins vreemd natuurlijk dat de noachieten een joodse rechtbank instellen, rabbijnen kennen en joodse rituelen volgen zonder deel uit te maken van het jodendom.
Nogmaals, noachieten doen precies wat niet-Joden horen te doen volgens de Tora van Hasjeem. Ze horen dus wel degelijk bij het jodendom.

15. Het Nieuw Israëlietisch Weekblad, platform voor de orthodox-joodse gemeenschap in Nederland, bericht dan ook met scepsis en zelfs afgesproken afkeer over de tent van Abraham.
Het Nieuw Israëlietisch Weekblad begrijpt zichzelf als ‘een opinietijdschrift en cultureel magazine in één, gericht op de Nederlands-Joodse gemeenschap en iedereen die in het jodendom in de ruimste zin des woords is geïnteresseerd of zich ermee verbonden voelt’. Het stelt verder: ‘Het NIW is voor álle joden, van jong tot oud, van atheïst tot orthodox en van links tot rechts. Daarnaast wordt het veelvuldig gelezen door mensen die in het jodendom geïnteresseerd zijn.’

Met andere woorden, NIW is geen platform voor orthodoxe joden, dus kritiek op beet midrasj Ohel Abraham in Rotterdam, wil nog niet zeggen dat die kritiek normatief voor het orthodox jodendom is. Het orthodoxe jodendom kent voorts ook zijn meningsverschillen.

16. In het dagblad Trouw spuwde een van de oprichters van Ohel Abraham die in december voor de beet dien de noachietische geloofsbelijdenis aflegden, zijn gal over de kille, ongastvrije houding van orthodoxe joden. Hij nam zelfs het woord ‘gettocultuur’ in de mond. Dit zijn geen kwalificaties die de verstandhouding bevorderen tussen joden en hun gedistantieerde geestverwanten.
Zoals die oprichter naar aanleiding van dat artikel schreef: ‘Nog niet zo lang geleden verscheen er in de krant een interview met mijn vrouw en mij. In de weergave van dat interview zijn enkele citaten in een andere context geplaatst, waardoor hun betekenis of intentie veranderde.’ Voor diegenen die verder willen lezen: Brief aan NIG Rotterdam.

Pin It on Pinterest

Share This