Hasjeem als Schepper van hemel en aarde
‘Gezegend bent U, Hasjeem, onze Heer, koning van het gehele universum, Schepper van de boomvrucht’, is de zegen (beracha) die we zeggen voor het eten van een vrucht van de boom, zoals een appel. Ik probeer elke beracha met intentie te zeggen en Hasjeem (G-d) te erkennen als Schepper van hemel en aarde. Een andere beracha is bijvoorbeeld ‘Die alles maakt door Zijn woord’. En zo zijn er voor verschillende voedselwaren, verschillende berachot.

Hoewel we op vele momenten van de dag stilstaan bij Hasjeem als Schepper is er één dag waarop we dit nog eens extra benadrukken: de Sjabbat!

Op Sjabbat (deze begint op vrijdagavond wanneer de zon ondergaat en eindigt op zaterdagavond wanneer er drie sterren aan de hemel te zien zijn) zijn er twee belangrijke zaken waarbij wordt stilgestaan: (1) Hasjeem als Schepper van de hemel en aarde en (2) Hasjeem als bevrijder van het volk Israël uit de slavernij van Egypte.

In Beresjiet (Genesis) 2:1-4 lezen we het volgende:

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen Hasjeem op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En Hasjeem zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat Hasjeem schiep door het te maken.

In Beresjiet 1:1 staat er: ‘In het begin schiep Hasjeem de hemel en de aarde.’ Alles kan alleen door Hem bestaan. Rabbijn Kaplan zegt hierover: ‘If a person says that he believes in G-d, but does not believe that He is Creator, then he does not really believe in the Jewish concept of G-d. […] The Hebrew word for faith is Emunah. It comes from the same root as Uman – a craftsman. Faith cannot be separated from action. But, by what act in particular do we demonstrate our believe in G-d as Creator? […] The one ritual does this is the observance of the Sabbath. It is the confirmation of our believe in G-d as the Creator of all things.’ (Rabbi Kaplan, The Aryeh Kaplan Anthology II, Sabbath, 115)
Rabbijn Kaplan beschrijft vervolgens de gevolgen van een Jood die de Sjabbat niet heiligt: ‘We can also understand why the Sabbath violator is considered outside the Jewish community. Judaism exists as a community striving toward G-d. One who denies G-d, as we know Him, cuts himself off from his community. For the Jew, belief in G-d is more than a mere creed or catechism. It is the basis of all meaning in life, for if the world does not have a Creator, then what possible meaning can there be in existence!’ (Ibid, 116-117)

Een Jood die bewust de Sjabbat overtreedt, geeft aan Hasjeem niet te erkennen als Schepper van het heelal en plaatst zich buiten het jodendom. Dit verklaart ook de (theoretische) straf die hierop volgde. ‘For life itself involves purpose. A purposeless life is, in reality, no life at all. In a sense, therefore, one who does not keep the Sabbath is not really considered alive in the first place. The existence of the death penalty in such a case is not mere vindication, but the confirmation of an already existent situation.’ (Ibid, 117)

Het klinkt misschien zwaar, maar het laat alleen maar zien hoe belangrijk het is om de liefde die wij hebben voor de Schepper door te geven aan onze kinderen, kleinkinderen en andere mensen om ons heen. Als de liefde voor de Tora aangewakkerd zal worden, zal Hasjeem worden erkend als Schepper en wordt er écht geleefd! Hasjeem erkennen als Schepper is Leven met een hoofdletter.

‘And you shall call the Sabbath ‘A delight, sanctified unto God and honored.’ – Jesajahoe 58:13

Voor artikelen over de Sjabbat voor noachieten, zie hier.

Pin It on Pinterest

Share This