Tijdens Soekot worden de rondtrekkingen van de Israëlieten door de woestijn herdacht, onder bescherming van de Eeuwige. Daarnaast is het een oogstfeest, waarbij de Eeuwige wordt gedankt voor het nieuwe ‘jaarsalaris’. Soekot bevat ook veel universele elementen.

Volken jaarlijks naar Jeruzalem

De profeet Zacharia voorspelt dat de volken tijdens Soekot naar Jeruzalem zullen komen.

Zij zullen elk jaar naar Jeruzalem komen. Daar zullen ze de machtige Eeuwige als ​als koning eren, en Soekot vieren. — Zacharia 14:16

Tempel voor alle volken

De Talmoed zegt dat als de Babyloniërs en Romeinen hadden geweten wat de tempel voor hen betekende, zij deze nooit vernietigd hadden, maar verdedigd. De Talmoed zegt dit met betrekking tot de zeventig stieren die tijdens Soekot geslacht worden. Dit getal zeventig komt uit Exodus 29:

Bied als brandoffer […] dertien stieren aan. — vers 13

Op de tweede dag biedt u twaalf stieren aan. — vers 17

Op de derde dag elf stieren. — vers 20

enz.

Nu geldt dat 13 + 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 = 70. Waarom zeventig stieren? In Genesis staat:

Dit waren de families die afstamden van de zonen van Noach, ingedeeld naar afkomst en volken. Van hen stammen de verschillende volken af die zich na de zondvloed over de aarde hebben verspreid. — Genesis 10:32

Als je de volken in Genesis 10 telt, kom je in totaal op zeventig. Zeventig volken wil dus zeggen: alle volken. Tijdens Soekot wordt er in de tempel van Jeruzalem dus voor elk volk een offer gebracht!

Godvrezenden in de Psalmen

Tijdens Soekot wordt het halleel (Psalm 113-118) gereciteerd. Ook hierin zien wij het universele karakter:

Loof de Eeuwige, alle volken, prijs hem, alle naties. — Psalm 117:1

En in Psalm 115 lezen we:

Israël, vertrouw op de Eeuwige – hun hulp is hij, hun schild – huis van Aharon, vertrouw op de Eeuwige – hun hulp is hij, hun schild – wie de Eeuwige vrezen, vertrouw op de Eeuwige – hun hulp is hij, hun schild.

Wie de Eeuwige vrezen verwijst naar de godvrezenden (zie Wikipedia): niet-Joden die leven volgens de zeven universele opdrachten van de Eeuwige. Zij worden ook wel benee Noach genoemd.

Pin It on Pinterest

Share This