Ik ben geboren in de Betuwe, sinds mijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit  in Rotterdam wonend in de randstad. Ik ben getrouwd en mijn vrouw en ik hebben samen drie kinderen. Ik ben tot geloof gekomen toen ik 40 was. Ik ben 6 jaar christen geweest, 1,5 jaar messiaans en wandel nu een jaar of 4 met de Eeuwige in een directe relatie zonder middelaars of tussenpersonen.

Ik ben voorzichtig geworden door ervaringen met religie die achteraf op basis van de Tenach onjuist bleken te zijn. 

Binnen het gezin vieren we de feesten uit Leviticus 23 , eten we alleen beesten die in Leviticus 11 toegestaan zijn en vieren we de Sabbat gezamenlijk.

Ik kende de waarschuwingen over Ohel Abraham (OA) die andere mensen gaven al een geruime tijd. Het zou je “in religie verstrikken” en je kan gezien worden als ”vijand van het kruis”. Ook ben ik in die tijd al vele malen uitgenodigd door mensen in mijn Facebookgroepen om OA eens te bezoeken. Steeds heb ik dat genegeerd.

Op een bepaald moment kwam ik op YouTube een video van een gesprek tussen de rabbijnen Asher Meza en Meir Villegas Henriguez tegen dat me intrigeerde. Ook was ik me stijgend eenzaam gaan voelen door geen contact te hebben met andere mensen die ook Zijn wil zoeken.

Ik wilde daarnaast onderzoeken waarom Tenach me diep raakt en daarom heb ik contact gezocht met Ohel Abraham.

In OA trof ik een warme groep mensen aan, die met ruimte voor elkaars verschillende achtergronden EN aspiraties, hun gehoorzaamheid aan de Eeuwige omzetten in actie.

Sommigen zijn in vergelijkbare trajecten als ik betrokken. Anderen zoeken het pad van de zonen van Noach. Weer anderen streven naar bekering tot het jodendom of zijn het al. Jong en oud, verschillende achtergronden maar met dezelfde liefde voor de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Persoonlijk heb ik ervaren dat gehoorzaamheid aan de leiding die de Eeuwige in onze levens geeft het kostbaarste is wat ik heb. Dat kost veel. Afgesloten hoofdstukken, vriendschappen die het niet bleken te zijn, tijden van eenzaamheid en onzekerheid. Steeds bleek dit uiteindelijk in mijn belang, op maat en volmaakt qua timing en route.

Mocht de Eeuwige dus nieuwsgierigheid over Hem, Torah, Tenach of Ohel Abraham in u opwekken of u ervaart dat Hij U oproept uw relatie met Hem verder te verdiepen… de tent van Abraham heeft ingangen aan alle kanten!

Tot later?

Pin It on Pinterest

Share This