Mogen de volkeren wel Tora studeren? De Tora is immers aan het Joodse volk gegeven, met als doel om leraren te worden voor de mensheid. Op een dag zal heel de wereld kennis hebben van de Schepper via het Joodse volk en Zijn Tora. Dat hebben de Hebreeuwse profeten geprofeteerd. We weten echter vanuit de Joodse geschiedenis dat er risico’s zijn als niet-Joden de Tora gaan bestuderen, omdat vanwege begrijpelijke onkunde er misinterpretaties over de Tora kunnen ontstaan. En die misinterpretaties van de Tora hebben in het verleden zelfs gezorgd voor vervolging van het Joodse volk. Vandaar dat er enerzijds vanuit de Joodse traditie beperkingen besproken zijn over het doceren van de Tora aan de volkeren, terwijl er anderzijds een opdracht is om de mensheid te onderwijzen over de Schepper:

משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח

Mosjee was opgedragen door de Almachtige om alle inwoners van de wereld te overtuigen om de [zeven] opdrachten te accepteren die gegeven zijn aan de nakomelingen van Noach.

Misjnee Tora, hilchoth Melachiem oe’milchoteehem 8:10

Rabbijn Bar-Hayim legt in deze vlog uit hoe dit dilemma gezien wordt in de joodse traditie.

In ons joodse leerhuis Ohel Abraham in Rotterdam hadden we het genoegen rabbijn David Bar-Hayim drie jaar geleden te mogen ontvangen, die voor het eerst de ervaring had Tora te doceren aan een publiek van benee Noach. Na zijn terugkeer naar Erets Jisraëel publiceerde hij de volgende les over zijn unieke ervaring. Vanaf minuut 11 spreekt hij over Ohel Abraham, waar iedereen altijd welkom is.We verwachten rabbijn Bar-Hayim weer te ontvangen voor een joodse les op zondag 24 november 2019 van 14:00 – 16:00 uur. Aanmelden kan via de site. Tot dan!

Pin It on Pinterest

Share This