Blogserie: De Dode Zee-rollen

 1. Een introductie
 2. Nederandse vertaling en Oxford University
 3. Vondst van de rollen in 1947
 4. Vondst van de rollen in 1947 (vervolg)
 5. Qumran en de Dode Zee-rollen
 6. De Qumranbibliotheek
 7. De identiteit van de Qumrangemeenschap
 8. Zeloten en martelaarschap
 9. De identiteit van de Qumrangemeenschap (2)
 10. De Dode Zee-rollen en de huidige Tenach

Na de vondst werden er in fases de velen spelonken rondom Chirbet Qumran afgezocht en in totaal werden in elf grotten religieuze teksten gevonden.

Geleerden duiden de grotten met de handschriften aan naar de volgorde van ontdekking:

 • 1Q = grot 1
 • 2Q = grot 2
 • 3Q = grot 3
 • etc.

De letter Q staat voor Qumran. Deze esoterische code, waarmee handschriften en fragmenten worden aangeduid, werkt als volgt:

 • 1QS = De Regel der Gemeenschap uit grot 1
 • 4QD = het Damascusdocument uit grot 4 (niet te verwarren met het document CD, ook het Damascusdocument, maar gevonden in de Genizah in Caïro, Egypte)

4Q394 is dan het 349ste manuscript welke in grot 4 is gevonden.

Aan deze formele notatie hebben geleerden moderne namen toegevoegd; wij weten in slechts enkele gevallen de naam die in de oudheid werd gebruikt voor een manuscript. Zo staat het 4Q394-manuscript bekend onder de titel ‘Enige van de werken der wet’.

Het merendeel van de bijna duizend tekstfragmenten is in het Hebreeuws geschreven, ongeveer honderd zijn in het Aramees geschreven en slechts tien zijn geschreven in het Grieks. De meeste rollen zijn geschreven op leer, ongeveer honderd op papyrus en een bijzonder fragment is geschreven op koper. Op deze koperen rol staan lijsten met de inventarisatie van de Tempel.

Na de vondst van deze koperrol zijn er veel schatzoekers geweest die tevergeefs dachten dat de Tempelschatten eveneens in de regio van Qumran verstopt zouden moeten zijn net voordat de Tempel door de Romeinen in het jaar 70 verwoest werd.

Slechts 20% van de Dode Zee-rollen zijn Bijbels, de overige 80% bestaat uit religieus-sektarisch materiaal. Vóór de ontdekking van de Dode Zee-rollen was men afhankelijk van christelijke literatuur zoals de Evangeliën en van Flavius Josephus’ werken, om de samenleving van Judea in de eerste eeuw te reconstrueren. De rollen bieden ons een uniek inzicht in de Joodse samenleving en zijn hierdoor van essentieel belang voor iedereen die geïnteresseerd is in het Jodendom in de Tweede Tempelperiode vanuit een Joods oogpunt.

Pin It on Pinterest

Share This