In een eerdere blogpost is al aangegeven dat boos doen geen eigenschap is die volgens de Tora bevorderd zou moeten worden. Maar is er ook een karaktereigenschap die volgens de Tora wel als voorbeeldig wordt gezien? In de Tora staat geschreven:

Nu was Mosjee een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij.

— DEBARIEM (DEUTERONOMIUM) 12:3

Mosjee (Mozes) was de grootste profeet die ooit geleefd heeft (zie het aankomende deel 7 in de blogserie over de dertien fundamenten van de Rambam) en degene die op de berg Sinai de gehele Tora ontving van Hasjeem.

De Rambam codificeerde het volgende over de bescheidenheid van Mosjee:

If a man is only humble, he is not following a good path. Rather, he must hold himself lowly and his spirit very unassuming. That is why Numbers 12:3 describes our teacher Moses as “very humble” and not simply “humble”. Therefore, our Sages directed: “Hold oneself very, very lowly.”

— MISJNEE TORA, DEÖT, HOOFDSTUK 2, HALACHA 3

Wees bescheiden als Mosjee, er loopt al genoeg misplaatst ego rond in de wereld!

Pin It on Pinterest

Share This