Is het beter om Joods te worden, of is het beter om een Noachiet te zijn? Deze vraag is niet eenvoudig om te beantwoorden, omdat de situatie per individu heel verschillend is. Maar het kan soms echt beter zijn om een goede Noachiet te zijn. 

Van belang om te beseffen is dat er wél een opdracht van de Eeuwige is om een goede Noachiet te zijn:

משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח

Mosjee was opgedragen door de Almachtige om alle inwoners van de wereld te overtuigen om de [zeven] opdrachten te accepteren die gegeven zijn aan de nakomelingen van Noach.

Misjnee Tora, hilchoth Melachiem oe’milchoteehem 8:10

Joods worden is echter geen noodzaak, hoewel wel een mogelijkheid.

In de volgende vlog legt rabbijn Bar-Hayim meer uit over dit dilemma en de praktische moeilijkheden die ‘geriem’ kunnen tegenkomen.

In ons joodse leerhuis Ohel Abraham in Rotterdam hadden we het genoegen rabbijn David Bar-Hayim drie jaar geleden te mogen ontvangen, die voor het eerst de ervaring had Tora te doceren aan een publiek van benee Noach. Na zijn terugkeer naar Erets Jisraëel publiceerde hij de volgende les over zijn unieke ervaring. Vanaf minuut 11 spreekt hij over Ohel Abraham, waar iedereen altijd welkom is.

We verwachten rabbijn Bar-Hayim weer te ontvangen voor een joodse les op zondag 24 november 2019 van 14:00 – 16:00 uur. Aanmelden kan via de site. Tot dan!

Pin It on Pinterest

Share This