Komt deze bewering jou bekend voor?

Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet.

Matteus herhaalt deze claim minstens tien keer, maar na enig onderzoek heb ik telkens weer de conclusie moeten trekken dat er eigenlijk niets in vervulling is gegaan.

Inhoud

In de roos!

Wat Matteus doet, is een pijl schieten, er een cirkel omheen tekenen en dan roepen: ‘In de roos!’

Zo kan ik het ook, bijvoorbeeld door simpelweg deze blogpost te schrijven, opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet is gezegd:

Hij schreef deze brief.

Jeremia 29:2

Dit is natuurlijk onzin. Waarom? Context:

Hij schreef deze brief toen koning Jechonja […].

Jeremia 29:2

Jechonja leefde zo’n 2600 jaar geleden. Deze blogpost is niet 2600 jaar geleden geschreven, dus dit kan geen vervulling zijn van deze profetie. Simpel, toch?

Om eerlijk te beoordelen of een profetie vervuld is, moeten we altijd kijken naar twee dingen: grondtekst en context. Anders zijn we overgeleverd aan onze fantasie.

Grondtekst

De eerste keer dat Matteus beweert dat een profetie vervuld is, is bij Yeshua’s geboorte:

Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven.’

Mattheüs 1:21-23

Matteus citeert hier Jesaja. Laten wij eerst eens kijken naar de grondtekst:

.הִנֵּה הָעַלְמָה, הָרָה וְיֹלֶדֶת בֵּן, וְקָרָאת שְׁמוֹ, עִמָּנוּ אֵל

De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.

Jesaja 7:14

Zie je de verschillen?

Matteus: maagd
Jesaja: jonge vrouw

Matteuseen maagd
Jesajade jonge vrouw

Matteus: zal zwanger zijn
Jesaja: is zwanger

Matteus heeft Jesaja niet goed geciteerd. Jesaja heeft het over een vrouw die op het moment van spreken zwanger is, niet over een toekomstige maagd.

Context

En zullen wij ook eens naar de context kijken?

De Eeuwige liet verder tegen Achaz zeggen: ‘Vraag om een teken van de Eeuwige, uw God.’

Jesaja 7:10

Het teken, de geboorte, was bedoeld voor Achaz. Hij stierf zo’n 700 jaar voordat Yeshua geboren werd. Yeshua kan dus niet het teken voor Achaz zijn geweest, niet de vervulling van deze profetie.

Daarnaast blijkt nergens uit de context dat Jesaja 7:14 als messiaanse profetie bedoeld is, dat heeft Matteus er achteraf van gemaakt. Hij heeft de cirkel om de pijl heen getekend.

Uitdaging!

In mijn zoektocht naar letterlijk alle claims van vervulde messiaanse profetieën in het Nieuwe Testament, heb ik er niet een gevonden die vervuld is, kijkend naar zowel de grondtekst als de context.

Bij deze daag ik je daarom uit: vind één profetie die Yeshua werkelijk vervuld heeft. Op Wikipedia vind je een overzicht.

Pin It on Pinterest

Share This