Deze rabbijn leefde van 1138 tot 1204 v.d.g.j in zowel Cordoba, Spanje als in Caïro, Egypte en is beter bekend in de westerse wereld als Maimonides en in de Joodse wereld als Rambam.

Hij schreef Misjnee Tora, de eerste volledige, systematische weergave van de joodse wet, de halacha. Eveneens schreef hij Moree Neboechiem (‘Gids der verdwaalden’) om de verhouding tussen menselijke rationaliteit en goddelijke openbaring te situeren in het licht van de toenmalige wetenschap.

Over benee Noach schreef Maimonides:

Moses was commanded by the Almighty to compel all the inhabitants of the world to accept the commandments given to Noah’s descendants.

— MISJNEE TORA, HILCHOT MELACHIEM OEMILCHOTEEHEM, HOOFDSTUK 8, HALACHA 10

Over geriem schreef Maimonides:

What is the procedure when accepting a righteous convert? When one of the gentiles comes to convert, we inspect his background. If an ulterior motive for conversion is not found, we ask him: “Why did you choose to convert? Don’t you know that in the present era, the Jews are afflicted, crushed, subjugated, strained, and suffering comes upon them?” If he answers: “I know. Would it be that I be able to be part of them,” we accept him immediately.

— MISJNEE TORA, HILCHOT ISOEREE BIA, HOOFDSTUK 14, HALACHA 1

Ondanks religieuze vervolging van de Almohaden wist toch zijn joodse studies voort te zetten en vele werken te schrijven, zoals de hierboven genoemde boeken. Uiteindelijk voorzag Rambam in zijn levensonderhoud als arts. Hij ligt begraven in Tiberias, Israël.

In Ohel Abraham in Rotterdam bestuderen we veel van zijn werken in onze studiesessies, kom vooral met ons leren!

Pin It on Pinterest

Share This