Wanneer ik in Rotterdam koosjere boodschappen doe, liggen in de schappen de Zeeuwse bolussen er aantrekkelijk bij. De naam Zeeuwse bolussen doet denken aan Zeeland, maar wat niet veel mensen weten, is dat de bolus naar alle waarschijnlijkheid zijn naam te danken heeft aan de aanwezigheid van Portugese Joden. Het Jiddische bole (dat ‘fijn gebak’ betekent) is afgeleid van het Spaans-Portugese bollo, dat ‘fijn broodje’ betekent. [1]

De eerste koosjere Zeeuwse bolus werd waarschijnlijk voor het eerst gebakken in de eerste helft van de zeventiende eeuw door Sefardisch-Joodse bakkers. [2] Nu wilde een politieke partij de Zeeuwse bolus voordragen voor Europese erkenning in 2011. Er zijn drie soorten Europese erkenningen: BOB, BGA en GTS.In Zeeland werd de bolus voor het eerst gebakken in de eerste helft van de zeventiende eeuw door Sefardisch-Joodse bakkers.

BOB wordt toegekend wanneer de productie, verwerking en bereiding plaatsvinden binnen een bepaald geografisch gebied volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze. Om voor de Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) in aanmerking te komen, moet minimaal een van de productieverwerkings- of bereidingsstadia voldoen aan de geografische oorsprong, of als traditioneel product een bepaalde faam genieten binnen een afgebakend gebied. De Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS) benadrukt de traditionele samenstelling of productiemethode, los van herkomst. [3]

Er wordt wat de Zeeuwse bolus betreft beargumenteerd dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, maar wanneer je kijkt naar de geografische oorsprong, dan kan je niet om het feit heen dat niet met zekerheid kan worden geconcludeerd dat de bolus van origine Zeeuws is. Ik vraag me af of de ‘Zeeuwse’ bolus in aanmerking kan komen voor Europese erkenning.

Toch jammer dat die Zeeuwse bolussen in de Rotterdamse schappen niet koosjer zijn. Misschien komt dat nog!

Pin It on Pinterest

Share This